Problemy uzależnień w Polsce – co mówią nam ostatnie dane? 

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom (KCPU) opublikowało raport z danymi dotyczącymi problematyki uzależnień. Jest on dostępny na…

Czytaj więcej

Projekt Lustro – program rekomendowany przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

Pod koniec ubiegłego roku rozmawiałem o programie profilaktyki uniwersalnej pod nazwą Projekt Lustro z Jerzym Rządzkim,…

Czytaj więcej

Jak wspierać młodzież w niestabilnym świecie?

Odpowiedzi na to pytanie poszukajmy w raporcie pod powyższym tytułem, zawierającym wyniki dwuletnich badań przeprowadzonych przez…

Czytaj więcej

Dlaczego program Candis jest skuteczny?

W programie Candis nie ma wymogu bezwzględnej abstynencji. Pacjent sam określa cel swojej terapii – może…

Czytaj więcej

O ograniczaniu dostępności alkoholu przez samorządy gminne

Dlaczego narzędzie, które posiadają samorządy gminne, czyli możliwość ograniczania dostępności alkoholu, jest tak ważne i może…

Czytaj więcej

Co zrobić, by na terenie gminy lub miasta realizować programy rekomendowane?

Profilaktyczne programy o potwierdzonej skuteczności, czyli tzw. programy rekomendowane są szczególnie istotne dla działań profilaktycznych na…

Czytaj więcej

Sytuacja narkotykowa w Polsce na tle Europy

Dr Artur Malczewski, kierownik Działu Badań, Monitorowania oraz Współpracy Międzynarodowej mówi o ty, jakie narkotyki są…

Czytaj więcej

Używanie alkoholu i leków przez seniorów – profilaktyka

Należy zwrócić baczną uwagę na problem używania przez osoby starsze alkoholu w połączeniu z lekami, gdyż…

Czytaj więcej

Krakowskim targiem

Dobre praktyki samorządów lokalnych Od 1 lipca 2023 roku funkcjonuje uchwała Rady Miasta Krakowa dotycząca ograniczeń…

Czytaj więcej

Programy lokalne w KCPU

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, podobnie jak wcześniej Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, prowadzi aktywne działania nakierowane…

Czytaj więcej