Całodobowa pomoc dla osób w kryzysie emocjonalnym

Co zrobić, gdy osoba doznająca przemocy, uzależniona lub będąca w kryzysie emocjonalnym potrzebuje szybkiej pomocy, interwencji.…

Czytaj więcej

Jakie kompetencje mają radni, a jakie Gminne i Miejskie KRPA w kwestii uzależnień

W kwietniu odbyły się wybory samorządowe i w wielu gminach, powiatach i miastach zmienił się skład…

Czytaj więcej

Czy środki finansowe z „małpek” gminy mogą wydawać na budowę placu zabaw i szkolenie policjantów

Do Krajowego Biura Przeciwdziałania Uzależnieniom wpływa od gmin wiele pytań dotyczących tego, czy środki finansowe pochodzące…

Czytaj więcej

O planach likwidacji sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych

Katarzyna Łukowska zastępca dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom mówi o propozycji złożonej przez posłów, aby ustawowo…

Czytaj więcej

Jak Dział badań, Monitowania i Współpracy międzynarodowej w KCPU może wspierać samorządy

Jakie są obszary do współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego a Działem badań, monitorowania i współpracy międzynarodowej…

Czytaj więcej

Zagadnienia związane z uzależnieniami podczas prezydencji Polski w Unii Europejskiej

Jak wygląda w Polsce system profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom? Czym możemy się pochwalić, a czym zainspirować?…

Czytaj więcej

Zakres współpracy pomiędzy JST a szkołami w zakresie realizacji programów profilaktycznych

Na jakie wsparcie ze strony gminy może liczyć szkoła przy realizowaniu programów profilaktycznych? Czy środki z…

Czytaj więcej

Rola nauczycieli we wdrażaniu programów profilaktycznych

Programy profilaktyczne kierowane do dzieci i młodzieży wdrażane są w dużej mierze na terenie szkół, często…

Czytaj więcej

Samorządy a rozwiązywanie problemów uzależnienia od narkotyków

O tym, jak wygląda w Polsce system przeciwdziałania uzależnieniom, jaką rolę odgrywają w nim jednostki samorządu…

Czytaj więcej

Dlaczego warto realizować profilaktyczne programy rekomendowane?

Decyzja o tym, jaki program profilaktyczny będzie realizowany na terenie miasta lub gminy zależy od przedstawicieli…

Czytaj więcej