O ograniczaniu dostępności alkoholu przez samorządy gminne

Dlaczego narzędzie, które posiadają samorządy gminne, czyli możliwość ograniczania dostępności alkoholu, jest tak ważne i może stanowić cenny element profilaktyki problemów alkoholowych? O narzędziu tym mówi Katarzyna Łukowska, zastępca dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.