Krakowskim targiem

Dobre praktyki samorządów lokalnych Od 1 lipca 2023 roku funkcjonuje uchwała Rady Miasta Krakowa dotycząca ograniczeń…

Czytaj więcej

Programy lokalne w KCPU

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, podobnie jak wcześniej Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, prowadzi aktywne działania nakierowane…

Czytaj więcej

Nasze dzieci w sieci – co o tym wiemy, co możemy zrobić

„Nastolatki 3.0 – Raport z ogólnopolskiego badania uczniów i rodziców” został zaprezentowany przez NASK na początku…

Czytaj więcej

Staramy się stworzyć jeden system pomocy człowiekowi

W dniach 13-17 listopada odbyły się w Warszawie dwa sympozja z tego samego zakresu tematycznego –…

Czytaj więcej

Istotna jest prewencja

Kto i jak może chronić dzieci przed uzależnieniami i zadbać o ich zdrowie psychiczne? O tym…

Czytaj więcej

Udział samorządów we wspieraniu leczenia uzależnień

O konstruktywnych propozycjach wykorzystywania środków ze sprzedaży alkoholu przez samorządy lokalne i ich możliwościach wieloaspektowego działania…

Czytaj więcej

Dzieci w świecie cyfrowym

Nowe technologie i świat cyfrowy dla dzieci i młodzieży stał się realną przestrzenią, w której funkcjonują…

Czytaj więcej