Najważniejsze wyzwania KCPU w 2024 roku

Dyrektor KCPU dr Piotr Jabłoński mówi o tym, przed jakimi zadaniami stoi Krajowe Centrum, odpowiada na pytanie, jakie wyzwania i plany będą realizowane w nadchodzących dziesięciu miesiącach. Wśród priorytetów wymienia Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego, w którego realizację zaangażowane są zarówno instytucje centralne, jak KCPU, ale również samorządy.