Jakie działania mogą podejmować samorządy w obszarze profilaktyki FAS?

Rola samorządów w zakresie edukacji na temat FAS jest niezwykle ważna. To właśnie działania lokalne kierowane do młodych kobiet i mężczyzn są jednym z najważniejszych elementów zapobiegania FASD u dzieci. Poza edukacją, samorządy mogą prowadzić szkolenia, którymi objęci będą przedstawiciele ochrony zdrowia, edukacji, kuratorzy, pracownicy społeczni. O tym, co jeszcze można zrobić na poziomie lokalnym, by zapobiegać FASD mówi Jolanta Terlikowska, ekspertka ds. FASD.