Na co gminy mogą przeznaczyć środki z tzw. opłaty „małpkowej”

Katarzyna Łukowska zastępca dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom wyjaśnia, na jakie cele samorządy mogą wydawać pieniądze pochodzące ze sprzedaży alkoholu w małych opakowaniach, czyli tzw. „małpek”. Pytanie to, od 2020 roku, czyli od momentu wejścia w życie ustawy o podatku cukrowym, stale wpływa od gmin, które mają związane z tym zagadnieniem wątpliwości.