Dyrektor KCPU o e-gazecie Strategie JST i problemie uzależnień w Polsce

Dr Piotr Jabłoński, dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom mówi o roli samorządów w profilaktyce i rozwiązywaniu problemów uzależnień. Nakreśla też aktualny stan dotyczący tych zagadnień w Polsce oraz wyjaśnia, dlaczego e-gazeta Strategie JST ma szanse być narzędziem do szybkiej komunikacji pomiędzy KCPU o jednostkami samorządu terytorialnego.