Rola nauczycieli we wdrażaniu programów profilaktycznych

Programy profilaktyczne kierowane do dzieci i młodzieży wdrażane są w dużej mierze na terenie szkół, często czynny udział w ich realizacji biorą nauczyciele. Dlatego zanim przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego zdecydują się na rozpoczęcie realizacji konkretnego programu, powinni zaprosić do konsultacji nauczycieli, pedagogów, przedstawicieli oświaty. Dlaczego jest to tak ważne, mówi Sylwester Lewandowski, przewodniczący Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grudziądzu.