Zakres współpracy pomiędzy JST a szkołami w zakresie realizacji programów profilaktycznych

Na jakie wsparcie ze strony gminy może liczyć szkoła przy realizowaniu programów profilaktycznych? Czy środki z…

Czytaj więcej

Rola nauczycieli we wdrażaniu programów profilaktycznych

Programy profilaktyczne kierowane do dzieci i młodzieży wdrażane są w dużej mierze na terenie szkół, często…

Czytaj więcej