O planach likwidacji sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych

Katarzyna Łukowska zastępca dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom mówi o propozycji złożonej przez posłów, aby ustawowo zlikwidować możliwość sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych. Ten plan wpisuje się w, postulowane od lat przez ekspertów leczenia uzależnień i nie tylko, ograniczanie dostępności alkoholu. Takie działania mają udowodniony pozytywny wpływ na zmniejszenie spożycia alkoholu oraz zmniejszenie negatywnych skutków, które picie alkoholu wywołuje.