Dlaczego warto realizować profilaktyczne programy rekomendowane?

Decyzja o tym, jaki program profilaktyczny będzie realizowany na terenie miasta lub gminy zależy od przedstawicieli lokalnych samorządów. To oni decydują, na jakie działania wydadzą pieniądze, ale też czy te decyzje będą miały pozytywne i długoterminowe skutki. O tym, dlaczego warto w takiej sytuacji zdecydować się na profilaktyczne programy rekomendowane mówi Sylwester Lewandowski, przewodniczący Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grudziądzu.