Kompleksowa i bezpłatna pomoc dzieciom krzywdzonym

Pracujemy interdyscyplinarnie, co w Polsce wciąż należy do rzadkości. A nie powinno, gdyż najbardziej skutecznym modelem udzielania…

Czytaj więcej