Współwystępowanie uzależnienia i przemocy – jak diagnozować ten problem?

Osoby z uzależnieniem nierzadko są również osobami doświadczającymi przemocy. W takich sytuacjach niezwykle ważna jest diagnoza sytuacji, która pozwoli określić, czy przemoc jest skutkiem, czy przyczyną uzależnienia. Wskazówki dotyczące, jak skutecznie przeprowadzić taką diagnozę sytuacji, np. przez Gminne lub Miejskie KRPA, daje Justyna Rzytki-Sroka, psycholożka i superwizorka z obszaru przemocy domowej, Niebieska Linia.