Jakie kompetencje mają radni, a jakie Gminne i Miejskie KRPA w kwestii uzależnień

W kwietniu odbyły się wybory samorządowe i w wielu gminach, powiatach i miastach zmienił się skład radnych. W związku z tym warto poruszyć kwestię kompetencji, które mają radni oraz członkowie Miejskich i Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w obszarze przeciwdziałania i rozwiązywania problemów uzależnień. Wnikliwy podział tych obowiązków oraz pola możliwej współpracy prezentuje Sylwester Lewandowski, przewodniczący Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grudziądzu.